Štatistické ukazovatele 2023
admin admin
24.04.2024
589x

Vážená rybárska obec, 


v prílohe nájdete vybrané štatistické ukazovatele za rok 2023 čo sa týka úlovkov a návštevnosti v jednotlivých revíroch


Petrov zdar !