Mestská Konferencia 2023 - podanie kandidátok
admin admin
21.01.2023
687x

OZNAM

Výbor MsO SRZ Košice v zmysle Volebného poriadku SRZ č. 949/68/21- Sekr. čl. IV oznamujeme svojim členom možnosť podať návrhy kandidátov za delegátov na Mestskú konferenciu 2023.

Návrhy je možné podať najneskoršie v termíne:

ObO 1 Staré mesto do 7.2.2023

ObO 2 Nové mesto do 8.2.2023

ObO 3 Furča do 8.2.2023

ObO 4 Juh do 9.2.2023

ObO 5 Mlynský náhon 9.2.2023

Návrh na kandidáta možno podať osobne na výbore OZ SRZ alebo prostredníctvom poštovej prepravy alebo elektronicky na adresu OZ SRZ. V prípade poštovej prepravy sa za termín doručenia považuje deň prevzatia alebo uloženia na pošte. Výbor OZ SRZ na oneskorene doručené návrhy neprihliada.

Návrhy sa podávajú na formalizovanom tlačive uvedenom v prílohe.


Petrov Zdar

Súbory na stiahnutie: