Krúžok mladých rybárov 2023
admin admin
17.10.2023
804x

Pekný deň priatelia!Touto cestou Vám oznamujeme, že MsO SRZ KOŠICE v spolupráci s OZ SLANGE TEAM Košice otvára Krúžok mladých rybárov.Krúžok mladých rybárov je určený pre deti do 15 rokov (vrátane!).Nábor do rybárskeho krúžku sa uskutoční v utorok 21. novembra a vo štvrtok 23. novembra 2023. Nábor a stretnutie sa uskutoční v zasadačke MsO SRZ Košice na Vodne č. 1 o 17.00 hod.Prihlásiť sa a získať informácie môžete aj na nižšie uvedených kontaktoch, ale uprednosňujeme osobné stretnutie v uvedených termínoch.Kontakty: Roman Šula 0904 903 553, rsutky@gmail.comJano Slašťan 0905 810 461, slangefish@gmail.comJozef Hirjak 0903 644 869, johir@centrum.sk