Brigáda Čaňa nové a staré jazero, Hornád 1b (27.4.2024) - VYKONANÁ
admin admin
03.05.2024
233x

Brigáda Čaňa nové a staré jazero, Hornád 1b - vykonaná


Dňa 27.4.2024 sa vykonala brigáda v Čani a to štrkoviská Staré a Nové jazero a tiež Hornád 1 b. Brigáda bola zameraná na vytvorenie nových lovných miest a to kosením a aj zber komunálneho odpadu. Tejto brigády sa zúčastnilo 45 brigádnikov. Chcem sa touto cestou poďakovať všetkým zúčastneným a im patrí veľké poďakovanie.

Petrov zdar.