Kontaktné údaje

Slovenský zväz rybárov v Košiciach
Email: contact@msokosice.sk
Tel: 055/622 00 13
Kontaktná osoba: Štefan Kopčo - tajomník

V prípade dotazov nás môžte kludne kontaktovať