Zákaz rybolovu z dôvodu zarybnenia Pd2 (22.5 - 23.5 - Hornád č. 2 a,b,c,)
admin admin
18.05.2024
245x

Zákaz rybolovu - Zarybnenie Pd2

Z dôvodu zarybnenia pstruhových revírov pstruhom dúhovým Pd2 bude zákaz rybolovu na daných revíroch nasledovne:


22 a 23. 5. 2024

Hornád č2 a,b,c lov možný 24.5. 2024