Všeobecný zákaz lovu Seňa - ZRUŠENIE (od 18.7.2020 - povolený)
admin admin
06.07.2020
1779x

Vážená rybárska obec


LOV v revíri 4-3770-1-1 -  VN  Seňa od 18.7.2020 je opäť povolený


Petrov Zdar!************** Pôvodný oznam***************************

Vážená rybárska obec


 Z dôvodu hromadného úhynu rýb (karas) výbor  MsO SRZ Košice vydáva všeobecný zákaz lovu v rybárskom revíry:

 4-3770-1-1 -  VN  Seňa od 7.7.2020 do odvolania


Petrov Zdar