Upozornenie - členský príspevok
admin admin
02.03.2022
934x

Pripomíname rybárskej obci, že do 31. marca kalendárneho roka je člen SRZ povinný podľa Stanov SRZ § 6 ods.2 písm.a)

zaplatiť členský príspevok ( členskú známku ), v opačnom prípade stráca členstvo v SRZ.


Výbor MsO SRZ Košice