Pozvánka na VČS 2022
admin admin
28.12.2021
1218x

Vážení členovia rybárskej obce,


pozývame Vás na výročné členské schôdze, ktoré sa uskutočnia v "Rybodome" na Vodnej č. 1 podľa obvodov a to:


PROSÍME DODRŽUJTE VŠETKY HYGIENICKÉ ŠTANDARDY V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID-19


Vstup bude umožnený OČKOVANÝM / PREKONANÝM / S TESTOM 

KTO NEBUDE MAŤ TEST - Môže sa otestovať priamo v Rybodome  - prosíme príďte v miernom predstihu 


Obvod č. I - Staré mesto - 14.1.2022  (piatok) o 15:30

Obvod č. II - Nové mesto - 15.1.2022 (sobota) o 8:00

Obvod č. III - Furča - 15.1.2022 (sobota) o 13:30

Obvod č. IV - Juh - 16.1.2022 (nedeľa) o 08:00

Obvod č. V - Mlynský náhon - 16.1.2022 (nedeľa) o 13:30Na legitimáciu členstva si prosím doneste členský preukaz..


Návrh programu schôdze:

1. otvorenie

2. voľba predsedníctva a pracovných komisií

3. správa mandátovej komisie

4. správa o činnosti obvodnej organizácie za rok 2021

5. plán práce obvodnej organizácie na rok 2022

6. správa zarybňovacej komisie za rok 2021

7. správa disciplinárnej komisie za rok 2021

8. správa rybárskej stráže za rok 2021

9. správa kontrolnej komisie za rok 2021

10. rôzne

11. voľba výboru a delegátov na MK 2022

12. správa návrhovej komisie

13. záver


Zoznam kandidátov na MK:

v prílohách


Materiály budú zverejnené postupne


Petrov Zdar