Oznam Jazero KE postrek
admin admin
06.07.2020
1423x

Vážená rybárska obec, 


z dôvodu realizácie  aplikácie prípravku na elimináciu výskytu siníc mestom Košice dňa 27.7.2020 v čase od 06.00 hod. do 15.00 hod.

je dočasne zakázaný lov v revíry číslo: 4-0840-1-1 Jazero Košice.


Petrov Zdar************************************************Starší oznam*************************************************************

Vážená rybárska obec, 


z dôvodu realizácie  aplikácie prípravku na elimináciu výskytu siníc mestom Košice dňa 8.7.2020 v čase od 06.00 hod. do 20.00 hod.

je dočasne zakázaný lov v revíry číslo: 4-0840-1-1 Jazero Košice.


Petrov Zdar