Odročenie disciplinárnych konaní
admin admin
17.03.2020
1901x

Z dôvodu mimoriadnej situácie disciplinárna komisia pri Mso SRZ Košice


o d r o č u j e


na neurčito všetky plánované disciplinárne konania.


O pokračovaní konaní a stanovení nových termínov budú dotknuté osoby informované.

 

Predseda disciplinárnej komisie