Brigáda 2021 - Čaňa a Geča - VYKONANÁ
admin admin
06.05.2021
1060x

Dňa 15.5.2021 sa konala brigáda okolo Čaňanských jazier zameraná hlavne na čistenie od komunálného odpadu ako aj sprístupnenie k lovným miestam a to kosením a vyrezávaním suchých drevín.Chcem sa touto cestou sa poďakovať všetkým zúčastnením.

Petrov Zdar !


************************Pôvodný oznam *****************************

Organizátor: Výbor ObO IV

Kedy:  15.05.2021 

O ktorej: 8:00, parkovisko Tajvan Čaňa

Počet brigádnikov: neobmedzený

Kontakt:  Ladislav Mády (0911 134 537)

Čo:  Čistenie komunálneho odpadu, kosenie, sprístupnenie lovných miest (Hutné stavby, Hutné stavby cintorín, Rezervácia, Staré a nove Jazero, Geča )

Doniesť: členský preukaz !!!, 


Petrov zdar !