Zmeny v spoločnom rybárskom poriadku 2019
admin admin
14.05.2019
3029x

Vážená rybárska obec,


na základe požiadavky od SRZ, Vám v prílohe uvádzame zmeny v spoločnom rybárskom poriadku na rok 2019.


Petrov zdar!