Ždaňanska Turbína 2019 - 5.ročník
admin admin
29.05.2019
1086x

Ždaňanská turbína 5.ročník výsledky preteku 8.6.2019 


Výsledky rybárského preteku:1.Lukáš Szoke-5,050 kg

                                                     2.Patrik Molnár-3,425 kg

                                                     3.Miroslav Hrabovský-3,335 kg

Najväčšia ulovená ryba:Kapor-Miroslav Hrabovský


Chcem sa touto cestou poďakovať všetkým našim dlhoročným sponzorom a všetkým zúčastneným pretekárom a popriať im veľa úlovených rýb.


Petrov Zdar


********** Pôvodný oznam **********

Dátum preteku:  8.6.2019


Miesto preteku:Hornád(Čaňanska strana nad Elektrárňou)


Spôsob lovu.:Feeder na ťažko 


Program:
Zápis pretekárov a losovanie lovných miest 7:30-8:00
Presun a príprava na pretek 8:00-9:00

Začiatok preteku:9:00

Koniec preteku:14:00

Vyhlásenie výsledkov 14:30Účastníci preteku-od 15 rokov a viac


Kategórie pretekov:1.Najväčšia úlovená ryba

                                  2.Najväčšia váha úlovených rýb


Štartovné je 10 eur(v cene občerstvenie a guľáš)

Celkové váženie úlovených rýb až po ukončení preteku


Nahlasovanie sa u pána Tajomníka Ladislava Mádyho do 7.6.2019 (0911 134 537)


Petrov zdar