Zarybňovanie revírov v roku 2017
admin admin
29.01.2018
1463x

Zarybnenie Lipna na pstruhovom useku rieky Hornad cca 260kg vo velkosti 20-25cm  https://youtu.be/Tg-qn205XqE

Zarybnenie Kapor K3 VN Seňa cca 900kg https://www.youtube.com/watch?v=KUUoHCVi_UA

Zarybnenie Kapor K3 Čaňa rezervácia cca 1 800kg https://www.youtube.com/watch?v=3wQ3lwd44gE

Zarybnenie Kapor K3 Jazero Košice  https://www.youtube.com/watch?v=BBp6fiJNKbY&t=5s

Zarybnenie Kapor K3 Štrkovisko Geča https://www.youtube.com/watch?v=LRz-T2L5TuM&t=3s

Zarybnenie Kapor K3 Kokšov-Bakša https://www.youtube.com/watch?v=B0VF594_qxw

Zarybnenie Kapor K2 - Čana Rezervácia, Hutné stavby-Cintorín, Hornád-Zdaňa https://www.youtube.com/watch?v=bCpHtb7Pd7k

Zarybnenie Pstruha dúhoveho na VN Bukovec https://www.youtube.com/watch?v=rkBHo4Xfh8A

Zarybnenie Kapor K2 - VVN Ružín https://www.youtube.com/watch?v=xJkmcci3eo8

Zarybnenie Pstruha dúhového na Hornad-Velka Lodina https://www.youtube.com/watch?v=njsorfqj2lY