Zarybnenie: Pstruhový revír Hornád
admin admin
11.04.2018
1496x
Diskusia 4x
Galéria 9x

Dňa 10.4. 2018 sme pokračovali v zarybneni pstruhom dúhovýv. Ryba vola vysadená na pstruhový revír rieky Hornád o váhe 900 kg.


Petrov zdar


Diskusia (4)
ID zväzu: 2370
Branislav Holub 19.04.2018
Vážený pán Janitor,
Na rozdiel od Vás, sa za experta na rybársku legislatívu nepovažujem, napriek tomu by som rád vyjadril svoj názor a uviedol Vás do situácie , ktorá sa týka zákazu lovu po zarybnení .
Vykonávacou vyhláškou č. 238/2002 Z.z. k zákonu o rybárstve platnou do roku 2006 bolo stanovené, že : „ pri vysadzovaní rýb do kaprových vôd pri jesennom zarybňovaní násadou dosahujúcou najmenšiu lovnú mieru vysádzané druhy rýb nie je možné loviť 14 dní odo dňa ich vysadenia „ . Tento text, aj keď nedostatočne vystihoval potreby ochrany rýb po zarybnení , nebol aspoň zmätočný.
Pri príprave vyhlášky č. 185/2006 Z.z. platnej od roku 2006 iný „ expert „ tento zákaz upravil na text : „ Pri zarybňovaní rybárskych revírov násadou väčšou, ako je najmenšia lovná miera rýb, nemožno loviť vysadzovaný druh rýb v období určenom užívateľom, ktoré môže byť v rozpätí od 14 do 30 dní. „ Takéto znenie má však tri „ chyby krásy „
Prvou je to, kto toto obdobie určuje. Užívateľom v zmysle zákona je ten, komu bol pridelený výkon rybárskeho práva. V tomto prípade je to Slovenský rybársky zväz Rada Žilina, nie základná organizácia. ( Usmernenia MŽP č. : 6203/2006-5.1 z 22.5.2006 , respektíve č. : 8295/2006-5.1 z 11.8.2006 ). V súčasnej dobe neexistuje žiadne poverenie, ktoré by túto právomoc prenášalo na základné organizácie. Ak by teda malo dôjsť k takémuto zákazu, je to v kompetencii Žiliny na návrh MsO. ( rovnako , ako to je v prípade rozhodovania o zvýšení lovných mier podľa § 13 ods. 4 vyhlášky )
Druhou je vymedzenie, čo nemožno loviť. V zmysle Ústavy SR , povolené je všetko, čo nie je zakázané, teda v revíri, kde bolo vykonané zarybnenie jedným druhom rýb , je možné loviť iné druhy rýb – tie ktoré neboli vysadzované. Prakticky, ak bol do Hornádu vysadzovaný napr. pstruh dúhový, je možné bez akéhokoľvek obmedzenia loviť pstruha potočného. Rovnako pri nasadzovaní kapra do kaprových revírov, je možné loviť akýkoľvek iný druh ryby, ak nie je individuálne chránený.
Treťou je použitie slovného spojenia „ môže byť „ . Podľa Legislatívnych pravidiel vlády SR vydaných v zmysle zákona č.: 400/2015 Z.z. a schválených uznesením vlády č.: 164 z 4.5.2016 , právny predpis musí byť terminologický presný, jazykovo a štylisticky správny, podľa pravidiel slovenského pravopisu. Ak teda predpokladáme, že toto spojenie použité v texte spĺňa tieto kritériá, znamená to, že stanovenie doby je na vôli užívateľa , teda môže ju stanoviť v danom rozpätí , ale aj nemusí. Zároveň nestanovenie doby v danom rozpätí užívateľom, nie je v zmysle platnej legislatívy nijako sankcionovateľné.
Tieto chyby si legislatívci uvedomujú a preto v návrhu vykonávacej vyhlášky k novému zákonu o rybárstve je navrhnutý text : „ Pri zarybňovaní rybárskych revírov platí všeobecný zákaz lovu po vysadení rýb, ktorý môže byť od 1 do 14 dní. „ V spojení s ustanovením vyhlášky, umožňujúcim užívateľovi poveriť plnením úloh z vyhlášky vyplývajúcich svoju organizačnú zložku ( ZO SRZ ) , by tieto nedostatky mali byť odstránené.
Ak máte iný názor, mali ste nájsť odvahu a vystúpiť na členskej schôdzi s požiadavkou na vydanie zákazu lovu po každom zarybňovaní . Myslím , že ostatní účastníci členskej schôdze, by Vám svoj názor na Vašu požiadavku vyjadrili veľmi razantne.
Svoj názor môže vyjadriť každý, ale záväzne vykladať zákon nemôžem ani ja, ani Vy , ani MsO, ani Rada a ani ministerstvo. Právne záväzný výklad zákonov môžu dať výlučne súdy . Ak teda máte iný názor než ja a trváte na ňom , môžete sa na nich obrátiť.
ID zväzu: 8047
Marek Horný 19.04.2018
Zakon hovori jasne a v KE dochadza k porusovaniu: Podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve, konkrétne § 17 ods. 11 vraví, že pri zarybňovaní rybárskych revírov násadou väčšou, ako je najmenšia lovná miera rýb, nemožno loviť vysadzovaný druh rýb v období určenom užívateľom, ktoré môže byť v rozpätí od 14 do 30 dní. Užívateľ uvedie na dodatkovej tabuli druh vysadenej ryby, čas zákazu lovu a text „Zákaz lovu vysadených druhov rýb“.

Slovicko ---moze---- sa vztahuje na dobu trvania tohto zakazu a to 14-30 dni.

Pan Branislav Holub, mozete sa vyjadrit?
ID zväzu: 3975
Daniel Blyšťan St. 12.04.2018
Toho Janitora by bolo treba predvolať na preskúšanie, lebo jeho príspevky jasne naznačujú, že má medzery v predpisoch. Navrhujem pouvažovať, či by bolo vhodné zriadiť iba výslovne pre jeho príspevky osobitnú stránku, aby ste to nemuseli stále hľadať a mohli by ste reagovať obratom, aby bol spokojný.
Odpovede (8)
ID zväzu: 1305
Ján Janitor 13.04.2018
Preco pan Blyscan, slusne sa pytam ako to je a ani na clenskej som nepocul odpoved, odpoved mi poslala len pani Roobova z rady kde tvrdi ze je to zavezne.. Ten vyklad je zmetocny koli tomu slovicku kde si kazdy vyklada znenie po svojom..
ID zväzu: 8047
Marek Horný 19.04.2018
Pan Blystan, polozim vam otazku: Co je ulohou rybarstva? Len lovit a naplnit mrazak lahko ulovitelnou cerstvou nasadou vychovanou na granulach, ktora je plna ATB a inych lahodiek? Nepatri k tomu aj ochrana vysadenej ryby, aby sa rozoplavala, nasla si ukryt a vylucila za ten cas z tela latky, ktorymi bola dopovana? Vela organizacii dodrziava zakaz lovu vysadenej ryby ak tato dosahuje najmensiu lovnu mieru a nema s tym nikto problem. Len u nas sa musia ryby rovno brat "z auta" . Podla mna by sa mohli rovno rozdavat do tasiek, usetril by sa cas takychto tzv.rybarov. Este ak mozem, k akej skupine rybarov patrite? K tym, co si vody a prirodu chrania alebo k tym, co drancuju, aby sa im povolenka rentovala?
S pozdravom
ID zväzu: 3975
Daniel Blyšťan St. 20.04.2018
Veľmi rád vám odpoviem, pán Horný,
Patrím k rybárom, ktorí lovia už pekných pár rokov. Ročne si privlastním od 1 do 5 ks rýb. Väčšinou dravce na jeseň. Taktiež patrím k rybárom, ktorí sú presvedčení, že keby si rybári mohli privlastniť maximálne také množstvo rýb, ako si zaplatia v cene povolenky, tak by všetky zákazy lovu po vysadení, zakázané spôsoby lovu niektorých rýb, revíry chyť a pusť a podobné vtákoviny boli úplne bezpredmetné. Len tak sme schopní sa dostať do bodu, ktorým sa v našich revíroch zastaví drancovanie, ktoré si vyžaduje každoročné zarybňovanie v desiatkach ton. A bolo by to úplne jednoduché, stačilo by v rybárskom poriadku uviesť, v akej cene organizácia účtuje kilogram toho-ktorého druhu privlastnenej ryby. Posledným privlastneným kusom by bola zapísaná ryba, s ktorou by cena prekročila stanovený limit buď miestnej, alebo celoslovenskej povolenky, ktorú rybár vlastní. Tým pádom by sa stali bezpredmetnými aj ustanovenia o možnosti lovu len na dve udice, o možnosti privlastniť si denne maximálne 2 ks hospodársky cenných rýb a podobne. Konečne by sa našli peniaze aj na odchov a vysadzovanie všetkých druhov ohrozených a chránených druhov rýb a vodných živočíchov. Som toho názoru, že doteraz existujúci systém lovu do 50 ks cenných rýb je iba obyčajná tolerovaná zlodejina medzi rybármi navzájom. Tieto svoje názory som už prezentoval verejne na viacerých stránkach s rybárskou tematikou, ale odozva nebola žiadna. Lakomosť niektorých rybárov jednoducho nepustí. Aj teraz chystaný zákon o rybárstve tú lakomosť ibazabetónuje, ale časom na moje slová príde a do toho bodu 0 sa raz rybárske organizácie budú musieť dostať, lebo jednoducho ich vlastní členovia vyžerú a nič by na tom nezmenil ani zákon, ktorý by zakazoval lov rýb aj l rok od ich vysadenia.
ID zväzu: 8047
Marek Horný 22.04.2018
Pan Blystan,
S Vasim nazorom sa stotoznujem a som rad, ze takyto rybari existuju. Ako vravite, raz dospejeme k takemuto stavu a vtedy uz bude neskoro. Vas prispevok ohladom p. Janitora mi prisiel ako utocny a poukazujuci na to, ze ochrana ryb je Vam cudzia a patrite k 90% tych, co si rybarsky zakon vykladaju inak. Som rad, ze moj odhad bol milny. Uspesnu sezonu a Petrov zdar
ID zväzu: 3975
Daniel Blyšťan St. 22.04.2018
Vďaka za podporu, pán Horný, ale teraz vám dám jednu otázku ja

- ešte stále si dovolíte verejne tvrdiť, že u nás v Košiciach sa porušuje zákon, keď organizácia nestanovuje ochranu po vysadení rýb ?

Reagujem presne na váš prvý príspevok. Najskôr ste tvrdili, že sa zákon porušuje a potom ste sa pýtali p. Holuba ako to je. Neprehnali ste to svoje tvrdenie ? Nemalo by nasledovať ospravedlnenie výboru, ktorý ste obvinili z porušovania zákona ? Nič v zlom, pán Horný, ale presne takto sa na internetových fórach šíria klebety a nepravdivé informácie. Ešte šťastie, že sa aj toho nechytil " nejaký Janitor", lebo by sme tu mali možno ďalších 50 čudných príspevkov, možno aj trestných oznámení a nový výbor by kľudne mohol povedať, že sa po tom všetkom môže na celú robotu iba viete čo ...
ID zväzu: 4377
Daniel Blyšťan Ml. 23.04.2018
Nemôžeš si pridať k menu doložku starší ? Keď ma ľudia uvidia pchať pstruhy do tašky budem za pokrytca ...
ID zväzu: 8047
Marek Horný 24.04.2018
Pan Blystan,
Ak je ten bod nezrozumitelny, preco sa uz roky nic nezmenilo ? Moja osoba a vela dalsich ludi tento bod chape, tak, ze ochrana musi byt. Preco pan Janitor dostal odpoved zo SRZ, ze dana ochrana sa ma dodrziavat? Tym padom som nadobudol dojem, ze aj Rada potvrdila toto tvrdenie. Paragrafy su krive, ale preco nechranit to malo co mame? Preco vela organizacii chrani nasadene ryby a Kosice nie? Stale nadobudam dojem, ze v KE sa ryby chranit nemusia (zrusenie CHAP vod, znizenie miery pp)... Uprimne... chodim k vode s detmi, ucim ich, ze kazda ryba je cenna. ci je to mala plotica ci pekny zubac. Ucim ich spravat sa k veciam a k prirode s citom a nikdy nenechat pri vode ani papierik od zuvaciek... a preto ma udivuje, ze organizacia si reviry nechrani... To je moj osobny nazor...
ID zväzu: 3975
Daniel Blyšťan St. 26.04.2018
Pozdravujem vás, pán Horný,

neberte to v zlom, obaja sme rybári, ktorým úprimne záleží na ochrane rýb, ale je nemysliteľné obviňovať verejne výbor v Košiciach, že porušuje zákon. Za to, že na území Slovenska platí zmätočné a nejednoznačné ustanovenie zodpovedá len Rada SRZ Žilina a nie výbor v Košiciach. Aj tá pani, ktorú spomínal Janitor má na tom svoj podiel, pretože si neoprávnene prisvojila oprávnenie vykladať predpisy pre rybársku obec. Výsledkom bolo, že tresla hlúposť, ktorú už Janitor prezentoval ako pravdu a aj vy ste mu začal sekundovať. Takto potom vzniká bordel v uplatňovaní predpisov v praxi a to má za následok aj narušovanie medziľudských vzťahov .

My dvaja otázku ochrany rýb po vysadení nevyriešime a ako vidíte, nikto sa k našej diskusii nepridáva. Vy ste za, ja som proti. Môže to vyriešiť iba výbor, ak ho k tomu vyzve dostatočné množstvo členov. Môžu to vyriešiť členovia na členskej schôdzi, ale to pochybujem, lebo tých, čo sú proti je s veľkou pravdepodobnosťou viac a je kontraproduktívne zvyšovať napätie v organizácii. No nezabúdajte, že organizácie, ktoré túto výnimku uplatňujú, úmyselne zarybňujú hlavne mimo lovnú sezónu. A pri pozdnom jesennom zarybnení kaprom sú najväčšie straty. Cez lovnú sezónu sa potom zarybňuje menšou násadou, aby ulovené kusy museli lovci púšťať. Potom zase rybári frflú, že výbor nasadzuje malé ryby, ktorú sú lacnejšie a peniaze sa rozkrádajú. Priznajme si otvorene, načo by bol zákaz lovu po nasadení 7,14,21,28 dní, keď aj tak rybári ešte v tú sezónu vychytajú všetky kapre, ktoré boli nasadené ? Veď len košická organizácia má viac ako 5 000 členov. Keby si každý chcel chytiť 50 kaprov, ako podľa povolenky môže, tak by to bolo 250 000 rýb, pri priemernej váhe 2 kg na kus by to bolo presne 500 ton rýb a toľko nie sme schopní nikdy nasadiť. A preto je u nás toľko rýb, koľko je a nepomôžu nám žiadne obmedzenia, okrem toho, ktoré navrhujem ja - každý si môže privlastniť iba toľko rýb, koľko si zaplatí v povolenke, po odpočítaní nákladov na udržovanie organizácie. Skúste však povedať ľuďom, že to bude maximálne 15 kaprov na zväzové povolenie a možno menej ako 10 na miestne povolenie. Odvolajú ešte aj predsedu Valného zhromaždenia OSN a členovia rybárskych výborov sa môžu rovno vysťahovať do zahraničia.
Nekazme to, čo ešte ako-tak funguje, lebo výsledok môže byť ešte horší, ako je súčasnosť. Prajem vám úspešnú sezónu a oprávnenú hrdosť nad každou pustenou rybou.
ID zväzu: 1305
Ján Janitor 12.04.2018
Cize rybari mozu lovit kedy??? Podla vyhlasky plati zakaz lovu vysadzovaneho druhu dosahujuceho najmensiu lovnu mieru a to od dvoch do styroch tyzdnov tusim.. Cize mozu rybari veselo porusovat vyhlasku alebo nie???
Odpovede (2)
ID zväzu: 2370
Branislav Holub 12.04.2018
Podľa vyhlášky, rozpätie, počas ktorého nie je možné loviť ryby, môže byť od 14 do 30 dní. Opakujem môže, nie musí. Toto ustanovenie je zmätočné ( a nielen v tomto ) a je to napravené v návrhu novej legislatívy. Pán Janitor, ak tak veľmi chcete aby bol po vysadení dodržaný 30 dňový zákaz lovu, mal ste s tým vystúpiť na schôdzi. Myslím, že by Vám ostatní členovia dali jasne najavo, čo si o tom myslia. ( 3x zarybnenie v sezóne rovná sa 3 mesiace bez možnosti lovu )
ID zväzu: 1305
Ján Janitor 13.04.2018
Urcite nechcem 30dni no bolo by vhodne ak by bol zakaz lovu na rozplavanie ryby, momentalne sa chytava pomaly rovno z auta teda pri nasade kapra..