Zaistenie II
admin admin
19.11.2018
2276x
Galéria 1x

Vážení členovia


Dňa 15.11 bol na revíre Geča, rybárskou strážou odstránení tzv. "Kombajn".


Týmto Vás chceme upozorniť, že používaním "Kombajnu" sa dopúšťate trestného činu.


Pri prichytení člena, ktorý používa "Kombajn" budeme postupovať bez akéhokoľvek kompromisu t.j. jeho čin oznámime príslušným orgánom (Polícia). 


Petrov Zdar.