ZAHAJOVACIE PRETEKY RYBÁRSKEJ SEZÓNY 2023 na Starom jazere v Čani (30.4.2023)
admin admin
24.04.2023
885x

ZAHAJOVACIE PRETEKY RYBÁRSKEJ SEZÓNY 2023 na Starom jazere v Čani

Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Košice pozýva širokú verejnosť a najmä všetkých malých i veľkých priaznivcov rybolovu na 53.ročník zahajovacích pretekov sezóny, ktorý sa uskutoční 30. apríla v nedeľu na Starom jazere v rekreačnej oblasti Tajvan v obci Čaňa.

Súťažiť sa bude v troch kategóriách:

- detská kategória dievčatá do 15 rokov - detská kategória chlapci do 15 rokov - kategória dospelí nad 15 rokov

V každej kategórii budú odmenení súťažiaci na prvých troch miestach. Špeciálnu cenu získa najväčšia ulovená ryba preteku, ktorú môže chytiť ktorýkoľvek účastník. Tohtoročnou novinkou bude splnenie priania ženských účastníčok z minulých ročníkov, ktoré budú mať príležitosť poraziť chlapov v jednej spoločnej kategórii dospelých. Vedenie košickej rybárskej organizácie venuje do súťaže voucher pre víťaza zahajovacích pretekov kategórie dospelých, za ktorý získa bezplatné povolenie k rybolovu pre nasledujúcu rybársku sezónu.

Spôsob lovu na jednu udicu, kŕmenie akýmkoľvek spôsobom okrem zavážania.

Štartovné pre všetky kategórie v sume 10,- Eur zahŕňa raňajkové i obedové občerstvenie a taktiež nápoj podľa vlastného výberu. Zraz a registrácia účastníkov bude prebiehať v areáli autokempingu od 7:00 do 7:30 hod. Štart preteku je plánovaný na 8:00 hod s dĺžkou trvania prvého kola až do 12:00 hod. Po hodinovej prestávke na obedové občerstvenie začne o 13:00 hod druhé kolo preteku, ktoré bude ukončené o 15:00 hod. Po sumarizácii úlovkových listín z jednotlivých kategórií s predpokladom o 15:30 hod by mali byť zahajovacie preteky sezóny 2022 ukončené slávnostným vyhodnotením.

K účasti na preteku sa už teraz môžte vopred registrovať formou SMS u p.Mádyho na t.č. 0911 134 537 a to vo formáte MENO (medzera) PRIEZVISKO (medzera) VEK

Počas preteku sa čo sa týka povinnej výbavy všetci účastníci musia riadiť platným zákonom o rybárstve a vykonávacou vyhláškou. Do celkového hodnotenia sa bude započítavať každá ulovená ryba, ktorá po zvážení rozhodcom bude následne vrátená do revíru.

Upozorňujeme rybárov, že na základe usmernení platného rybárskeho poriadku platí podľa pravidiel CIPS pred pretekmi 24. hodinový zákaz lovu rýb v revíri konania preteku. Počas celej dĺžky trvania preteku až do jeho ukončenia v zmysle zákona §20 ods.3 zákona lov loviacimi, ktorí nie sú účastníkmi pretekekov je vo vymedzenom úseku revíru zakázaný.