Zahájenie pstruhovej sezóny
admin admin
06.04.2020
1486x

Vážená rybárska obec


Výbor organizácie vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu odporúča všetkým členom organizácie dodržiavať pri „rybolove“ nariadenia,

či usmernenia vydané vládou SR, hlavným hygienikom a pod. a to v súvislosti so zabránením šírenia KORONAVÍRUSU.


Pstruhová sezóna je pred dverami,  BUĎME K SEBE OHĽADUPLNÍ,  dodržujme odstupy a pod.


Petrov ZDAR !!!