Výsledky volieb z VČS na jednotlivých obvodoch, zápisnica.
admin admin
02.03.2018
2707x
Galéria 2x

Vážení rybári,


v prílohe nájdete výsledky volieb z VČS na jednotlivých obvodoch a to za funkcionárov do príslušných výborov a za delegátov na mestskú konferenciu, ako aj zápisnice z VČS 


Petrov Zdar.