Výsledky volieb z VČS na jednotlivých obvodoch 2022
admin admin
19.01.2022
432x

Vážení rybári,


v prílohe nájdete výsledky volieb z VČS na jednotlivých obvodoch a to za funkcionárov do príslušných výborov a za delegátov na mestskú konferenciu.


Petrov Zdar.