Výsledky volieb z Mestskej konferencie 2018
admin admin
26.03.2018
2621x
Galéria 1x

Vážení rybári,

v prílohe nájdete výsledky volieb z Mestskej konferencie v roku 2018, ako aj kreovanie samotného výboru MsO SRZ Košice a Kontrolnej komisie MsO SRZ Košice.

V prílohe nájdete aj zápisnicu z MK, ktorá bude čoskoro zverejnená.


Petrov Zdar.