Výročná správa KK za rok 2017
admin admin
13.03.2018
1313x

V prílohe nájdete výročnú správu kontrolnej komisie za rok 2017.