Vyhodnotenie Detskej feedrovej ligy 2018 - 4 záverečné kolo
admin admin
26.09.2018
1134x
Diskusia 0x
Galéria 28x

V nedeľu 23. septembra sme usporiadali štvrté a zároveň posledné kolo detskej feeder ligy pre rok 2018 na rieke Hornád.

Všetci si chytili tú "svoju" rybku a strávili príjemný deň pri vode.

Okrem štvrtého kola sme vyhodnotili aj snaženie detí počas celej sezóny a odmenili najlepších v kategóriách do 11 rokov a nad 11 rokov.

Ale bez odmeny a spomienkovej medaily neodišiel nikto!
Chceme sa touto cestou poďakovať organizátorom, dobrovoľníkom a všetkým, ...čo nám pomohli k úspešnému priebehu ligy.

Zároveň sa chceme poďakovať sponzorom:

- predajni A-Z Rybár,

- predajni Rybárske potreby Pod splavom

- predajni Fisherman

za ich ústretovosť, zabezpečenie živej potravy na každý pretek a aj poskytnutie vecných cien.


Vďaka patrí aj rodičom, že si našli čas a doviedli svoje ratolesti k vode a celý čas trpezlivo pri nich sedeli a pomáhali.
Všetkým ďakujeme za účasť a tešíme sa na naše stretnutie v roku 2019!

P.S. Deti, ktoré absolvovali aspoň jeden pretek a nezúčastnili sa posledného kola, si môžu vyzdvihnúť spomienkovú medailu a malý darček od organizátorov v predajni A-Z Rybár pri TIP TOPE v termíne od 2.10. 2018, t.j. od utorka!!!

Z technických príčin to nie je možné skôr!!! Zároveň týmto oznamujeme aj to, že prví traja z kategórie do 11 rokov a prví traja z kategórie nad 11 rokov majú nárok na bezplatnú povolenku na rybolov pre rok 2019!

PETROV ZDAR!!!

Diskusia (0)