Voľby 2022
admin admin
28.12.2021
742x

Oznam pre členov MSo SRZ Košice


Výbor MsO SRZ Košice zároveň v zmysle Volebného poriadku SRZ č. 949/68/21- Sekr. čl. IV oznamuje svojim členom možnosť podať návrhy kandidátov na členov výborov ObO 1-5 na nasledujúce volebné obdobie a návrhy  kandidátov za delegátov na Mestskú konferenciu 2022.

Návrhy je možné podať najneskôr v termíne do 16.00 hod.

ObO 1 Staré mesto  4.1.2022

ObO 2 Nové mesto 5.1.2022

ObO 3 Furča  5.1.2022

ObO 4 Juh  7.1.2022

ObO 5 Mlynský náhon  7.1.2022    

Návrh na kandidáta možno podať osobne na výbor MsO SRZ Košice, alebo prostredníctvom pošty na adresu: Slovenský rybársky zväz, Vodná 1, 040 01 Košice, prípadne elektronicky na adresu: vybor@msokosice.sk . V prípade podania kandidátok poštou sa za termín doručenia považuje deň prevzatia alebo uloženia na pošte. Výbor MsO SRZ Košice na oneskorene doručené návrhy neprihliada.

Návrhy  sa podávajú na formalizovanom tlačive uvedenom v prílohe. V prípade kandidatúry za člena výboru ObO a zároveň za delegáta na Mestskú konferenciu musia byť kandidátky vypísané osobitne za člena výboru a delegáta na Mestskú konferenciu.

 

Kandidáti budú zverejnení na oficiálnej stránke MsO SRZ Košice a to vo forme: titul, meno a priezvisko a obvod za ktorý kandidujú a funkcia na ktorú kandidujú. U členov, ktorí neodovzdajú súhlas na zverejnenie údajov, budú zverejnené len ich iniciály. 


Schôdze sa budú konať za dodržania v tej dobe platných protiepidemiologických opatrení . V prípade zhoršenia situácie je možná zmena termínu.


Výbor MsO