TV 1
admin admin
27.11.2018
2604x

Jeden z mnohých spôsobov informovania rybárskej obce o činnosti organizácie a ďalšia forma propagácie.Zdroj: Reportáž k výlovy rýb 1


Petrov Zdar.