Ružinok - Aktuálny stav
admin admin
25.03.2018
948x
Diskusia 0x
Galéria 8x

Dňa 25.3. 2018 vykonal Výbor ObO II. obhliadku chovného potoka Ružinok. Po obhliadke potoka, ktorý sa nachádza v blízkosti VN Ružin sme zistili, že je potrebné tento chovny potok v prvom rade odlovit a po odlovení zorganizovať brigádu so zameraním na opravu niektorých, už vybudovaných hrádzok. Ďalej je potrebné vybudovať nové hrádzky smerom k prameňu potoka. Odlov by sme chceli naplánovať týždeň po veľkonočných sviatkov a vybudovanie nových + oprava starých hrádzok týždeň po odloveni potoka.

Informácie o týchto brigádach budú zverejnené v dostatočnom predstihu po porade s hlavným hospodárov našej MsO.
Diskusia (0)