Revír "Chyť a pusť" - Zamietavé stanovisko
admin admin
19.11.2018
1947x
Diskusia 0x

Vážení členovia,


na mestskej konferencii rybárska obec zaviazala novozvolený Výbor MsO Košice, aby zabezpečil zmenu účelu revíru Štrkovisko Čaňa - Rezervácia  zo štandardného režimu lovu rýb na režim lovu rýb "bez privlastnenia si úlovku".

Naša organizácia vykonala v tomto viaceré kroky, bohužiaľ neúspešne. V nasledovnom texte je posledná zamietavá odpoveď pre našu organizáciu.


************************************** Zamietavé stanovisko **************************************

Dobrý deň,

Dňa 6.11.2018 ste nás požiadali o zmenu účelu revíru na Štrkovisku Čaňa-Rezervácia, r.č. 4-2650-1-1  zo štandardného lovu rýb,   na lov rýb v režime „bez privlastnenia si úlovku“ (CHAP) na roky 2019 – 2022.  Takéto zmeny sa vykonávajú iba na obdobie troch rokov a naposledy mohli ZO SRZ požiadať o zmeny v roku 2017 pre obdobie rokov 2018 – 2020.

V  súvislosti s rozsiahlymi legislatívnymi  zmenami  v oblasti rybárstva v tomto roku sa prikročí v roku 2019 k zmenám v rybárskych poriadkoch, resp. bude možné vykonať podobné zmeny o akú ste požiadali vy vo svojej žiadosti.   Budete informovaní  o postupe a termínoch v ktorých by ste mali svoje požiadavky zaslať na Radu SRZ Žilina, resp. príslušnému oblastnému ichtyológovi.


S pozdravom

 Ing. Stanislav Géci, ichtyológ SRZ Rada Žilina, v.r.


****************************************************************************************************


Na základe uvedeného,  na Mestskej konferencii v roku 2019, bude navrhnutá prolongácia uznesenia na rok 2019.


Petrov Zdar.

Diskusia (0)