Predaj povoleniek na Rok 2020
admin admin
25.11.2019
3009x

Vážení členovia rybárskej obce,  predaj povolení na rybolov pre rok 2020 sa uskutoční:

-  od 2.1.2020 v rámci úradných hodín v budove MsO SRZ Košice na ul. Vodnej č.1

-  od 7.1.2020 tradične na predajných miestach v rámci otváracích hodín :

             1. Azet rybár – Námestie Ladislava Novomeského 9, Košice

             2. Ekl-Fish (bývalý Fisherman) – Moldavská 43, Košice

             3. Q-Ryb – Rovníkova 3, Sídlisko nad jazerom     


Pripomíname na povinnosť odovzdať Záznam o dochádzke a úlovkoch na ktoromkoľvek predajnom mieste do 15. januára 2020.


Petrov Zdar