Pozvánka na VČS 2021 (30.7 - 1.8)
admin admin
13.07.2021
290x

Vážení členovia rybárskej obce,


pozývame Vás na výročné členské schôdze, ktoré sa uskutočnia v "Rybodome" na Vodnej č. 1 podľa obvodov a to:


PROSÍME DODRŽUJTE VšETKY HYGIENICKÉ ŠTANDARDY V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID-19


Obvod č. I - Staré mesto - 30.7.2021  (piatok) o 15:30

Obvod č. V - Mlynský náhon - 31.7.2021 (sobota) o 08:00

Obvod č. IV - Juh - 31.7.2021 (sobota) o 13:30

Obvod č. II - Nové mesto - 1.8.2021 (nedeľa) o 8:00

Obvod č. III - Furča - 1.8.2021 (nedeľa) o 13:30Na legitimáciu členstva si prosím doneste členský preukaz..


Návrh programu schôdze:

1. otvorenie

2. voľba predsedníctva a pracovných komisií

3. správa mandátovej komisie

4. správa o činnosti obvodnej organizácie za rok 2020

5. plán práce obvodnej organizácie na rok 2021

6. správa zarybňovacej komisie za rok 2020

7. správa disciplinárnej komisie za rok 2020

8. správa rybárskej stráže za rok 2020

9. správa kontrolnej komisie za rok 2020

10. rôzne

11. voľba delegátov na MK 2021

12. správa návrhovej komisie

13. záver


Zoznam kandidátov na MK:

v prílohách


V prílohách nájdete aj:

- Celkové zarybnenie MsO SRZ Košice za rok 2020 (Web stránka)

- Prehľad návštev a úlovkov na jednotlivých revírov MsO SRZ Košice, ale aj mimo "našich" revírov (Web stránka)


Petrov zdar.