Pozvánka na VČS 2020
admin admin
04.02.2020
1417x

Vážení členovia rybárskej obce,


pozývame Vás na výročné členské schôdze, ktoré sa uskutočnia v "Rybodome" na Vodnej č. 1 podľa obvodov a to:


Obvod č. I - Staré mesto - 21.2.2020  (piatok) o 15:30

Obvod č. II - Nové mesto - 22.2.2020 (sobota) o 8:00

Obvod č. III - Furča - 22.2.2020 (sobota) o 13:30

Obvod č. IV - Juh - 23.2.2020 (nedeľa) o 8:00

Obvod č. V - Mlynský náhon - 23.2.2020 (nedeľa) o 13:30


Na legitimáciu členstva si prosím doneste členský preukaz..


Návrh programu schôdze:

1. otvorenie

2. voľba predsedníctva a pracovných komisií

3. správa mandátovej komisie

4. správa o činnosti obvodnej organizácie za rok 2019

5. plán práce obvodnej organizácie na rok 2020

6. správa zarybňovacej komisie za rok 2019

7. správa disciplinárnej komisie za rok 2019

8. správa rybárskej stráže za rok 2019

9. správa kontrolnej komisie za rok 2019

10. správa o činnosti a hospodárení MsO Košice za rok 2019

11. rôzne

12. voľba delegátov na MK 2020

13. správa návrhovej komisie

14. záver


Zoznam kandidátov na MK:

v prílohách


V prílohách nájdete aj:

- Celkové zarybnenie MsO SRZ Košice za rok 2019

- Prehľad návštev a úlovkov na jednotlivých revírov MsO SRZ Košice, ale aj mimo "našich" revírov


Petrov zdar.