Pozvánka na VČS 2019
admin admin
04.02.2019
989x

Vážení členovia rybárskej obce,


pozývame Vás na výročné členské schôdze, ktoré sa uskutočnia v "Rybodome" na Vodnej č. 1 podľa obvodov a to:

Obvod č. I - Staré mesto - 22.2.2019 (piatok) o 15:30

Obvod č. II - Nové mesto - 23.2.2019 (sobota) o 8:00

Obvod č. III - Furča - 23.2.2019 (sobota) o 13:30

Obvod č. IV - Juh - 24.2.2019 (nedeľa) o 8:00

Obvod č. V - Mlynský náhon - 24.2.2019 (nedeľa) o 13:30


Na legitimáciu členstva si prosím doneste členský preukaz..


Návrh programu schôdze:

1. otvorenie

2. voľba predsedníctva a pracovných komisií

3. správa mandátovej komisie

4. správa o činnosti obvodnej organizácie za rok 2018

5. plán práce obvodnej organizácie na rok 2019

6. správa zarybňovacej komisie za rok 2018

7. správa disciplinárnej komisie za rok 2018

8. správa rybárskej stráže za rok 2018

9. správa kontrolnej komisie za rok 2018

10. správa o činnosti a hospodárení MsO Košice za rok 2018

11. rôzne

12. voľba delegátov na MK 2019

13. správa návrhovej komisie

14. záver


Zoznam kandidátov na MK:

Z dôvodu ochrany osobných údajov (GDPR) a nejednoznačnosti volebného poriadku, bude zoznam kandidátov zverejnený len v budove "Rybodomu".


Petrov zdar.