Oznam - školenie nových členov
admin admin
21.08.2019
2498x

V zmysle § 5 ods. 1 písm. c ) Stanov SRZ a § 2 Organizačného poriadku SRZ organizuje výbor MsO SRZ Košice školenie a preskúšanie uchádzačov o členstvo vo zväze. 

 

Školenie sa uskutoční v zasadacej miestnosti MsO SRZ Košice Vodná 1v dňoch :

 

  • 16.11.2019   v dobe od 10.00 do 14.00
  • 23.1.2020   v dobe od 14.00 do  18.00
  • 8.2.2020     v dobe od 10.00 do 14.00
  • 20.2.2020   v dobe od 14.00 do  18.00

 

Rozsah  preskúšania :  Stanovy Slovenského rybárskeho zväzu

                               Zákon o rybárstve č. 216/2018 Z.z.

                               Vyhláška č.381/2018 Z.z.

                               Základy biológie rýb

 

Zákon o rybárstve a vykonávacia vyhláška sú dostupné:

http://www.msokosice.sk/detail/novy-zakon-o-rybarstve-ucinny-od-112019

http://www.msokosice.sk/detail/platna-vyhlaska

 

Každý účastník školenia je povinný doniesť si vlastné písacie potreby. Účasť na školení je žiadateľ povinný potvrdiť  na adrese vybor@msokosice.sk najneskôr7 dní pred plánovaným termínom školenia. Školenie je bezplatné.

    Výbor MsO SRZ Košice si v prípade nízkej účasti vyhradzuje právo daný termín školenia zrušiť a presunúť.