Oznam o neplatnosti povolení
admin admin
04.08.2020
1572x

Vyhlásenie neplatnosti povolení.

 

 

Výbor MsO SRZ Košice vyhlasuje za neplatné nasledujúce povolenia na rybolov :

 

 

Kaprové miestne     : KM 38497

                                      KM 38975

                                      KM 38976

                                      KM 08132

Kaprové zväzové     : KZ 03314

                                      KZ 53279

                                      KZ 53280

Pstruhové miestne : PM 54145

 

 

Na základe predmetných povolení nie je možné vykonávať lov v revíroch SRZ.