Oznam - KECHNEC
Hospodár ObO 1
14.06.2023
874x

Upozorňujeme rybársku obec, že v dňoch 20.6.2023 až 22.6.2023 v čase od 08.00 hod. do 17.00 hod. so súhlasom UND-Štrkopiesky s.r.o. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice-okolie  vykoná v rybárskom revíri 4-2680-1-1 Štrkovisko Kechnec povodňový výcvik príslušníkov OR HaZZ Košice-okolie.

     Z uvedeného dôvodu je potrebné prispôsobiť lov, aby nedochádzalo nenarúšaniu priebehu cvičenia.

 

Výbor MsO SRZ Košice