Oznam - Hasičské cvičenie (15.6 -17.6 - Kechnec)
admin admin
03.06.2021
277x

O Z N A M

Upozorňujeme rybársku obec, že v dňoch 15.6.2021 až 17.6.2021 so súhlasom UND-Štrkopiesky s.r.o. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice-okolie vykoná v rybárskom revíri 4-2680-1-1 Štrkovisko Kechnec povodňový výcvik príslušníkov OR HaZZ Košice-okolie.

Z uvedeného dôvodu je potrebné prispôsobiť lov, aby nedochádzalo nenarúšaniu priebehu cvičenia.

Výbor MsO SRZ Košice