Mestska Konferencia 2020 - 1.7.2020
admin admin
02.03.2020
954x

Vážení zvolení delegáti na mestskú konferenciu,

  

pozývame Vás na mestskú konferenciu MsO SRZ Košice v roku 2020, ktorá sa uskutočí v "Rybodome" na Vodnej č. 1  a to:


POZOR ZMENA TERMÍNU Z DôVODU kORONA VÍRUSU (1.7.2020)

http://msokosice.sk/detail/zmena-terminu-mk-v-suvislosti-s-koronavirusom


Postupne budeme dopĺňať materiály ku konferencii.

1. zvolení delegáti

2. program konferencie

3. kontrola plnenia uznesení

4. Správa zarybňovacej komisie za rok 2019

5. Správa Disciplinárnej komisie za rok 2019

6. Správa Rybárskej stráže za rok 2019

7. Správa kontrolnej komisie za rok 2019

8. Správa o hospodárení a činnosti organizácie za rok 2019

9. Plán práce organizácie na rok 2020