Mestská Konferencia 2019
admin admin
26.02.2019
1369x

Vážení zvolení delegáti na mestskú konferenciu,


pozývame Vás na mestskú konferenciu MsO SRZ Košice v roku 2019, ktorá sa uskutočí v "Rybodome" na Vodnej č. 1  a to:

16.3.2019 (sobota) o 10:00

 

Postupne budeme dopĺňať materiály ku konferencii.

1. zvolení delegáti

2. program konferencie

3. kontrola plnenia uznesení

4. Správa zarybňovacej komisie za rok 2018

5. Správa Disciplinárnej komisie za rok 2018

6. Správa Rybárskej stráže za rok 2018

7. Správa kontrolnej komisie za rok 2018

8. Správa o hospodárení a činnosti organizácie za rok 2018

9. Plán práce organizácie na tok 2019