Mestská Konferencia 1.9.2021
admin admin
04.08.2021
709x

Vážení zvolení delegáti na mestskú konferenciu,

  

pozývame Vás na mestskú konferenciu MsO SRZ Košice v roku 2021, ktorá sa uskutočí 1.9.2021 o 10:00 v "Rybodome" na Vodnej č. 1  a to:


Postupne budeme dopĺňať materiály ku konferencii.

1. zvolení delegáti

2. program konferencie

3. kontrola plnenia uznesení

4. Správa zarybňovacej komisie za rok 2020

5. Správa Disciplinárnej komisie za rok 2020

6. Správa Rybárskej stráže za rok 2020

7. Správa kontrolnej komisie za rok 2020

8. Výročná správa organizácie za rok 2020

9. Plán práce organizácie na rok 2021