Krúžok mladých rybárov 2019 - Ukončený
admin admin
15.01.2019
893x

 Krúžok mladých rybárov 2019


Pre deti vo veku od 9 - 15 rokov, zo zaujmom o športový rybolov organizuje

MsO SRZ Košice krúžok mladých rybárov.

Teoretickú a praktickú prípravu deti ukončia dňa 10. 5 2019 získanim členského

preukazu a povolenia rybolov.


Školenie sa budú konať raz za týždeň a to utorok v čase od 16.30 do 17.30 hod.Pre deti, ktoré prejavia záujem o súťaženie a pretekanie v rôznych disciplinách

lovu rýb, naďalej máme pripravenú odbornú prípravu s prioritným zameraním

na celoslovenskú súťaž o Zlatý Blyskáč.


Zápis do krúžku sa uskutoční dňa 14.2 2019  v Rybárskom dome na Vodnej č,1


v čase od 16,00 – 17.30 hod.