Krúžok mladých rybárov 2018
admin admin
12.01.2018
501x
Diskusia 0x

Pre deti vo veku od 9  do 15 rokov so záujmom o športový rybolov organizuje MsO SRZ Košice krúžok mladých rybárov.

Teoretickú a praktickú prípravu deti ukončia dňa 10. 5 2018 získaním členského preukazu a povolenia na rybolov.


Školenia sa budú konať raz za týždeň, a to utorok v čase od 16.30 do 17.30 hod. v Rybárskom dome na Vodnej č. 1. 


Pre deti, ktoré prejavia záujem o súťaženie a pretekanie v rôznych disciplínach lovu rýb, naďalej máme pripravenú

odbornú prípravu s prioritným zameraním na celoslovenskú súťaž o Zlatý Blyskáč.


Zápis do krúžku sa uskutoční dňa 20.2 2018  v Rybárskom dome na Vodnej č. 1 v čase od 16.0017.30 hod.  


Vedúci krúžku je p. Ledvoň. 
Diskusia (0)