Grafické znázornenie privlastňovania si rýb
admin admin
26.02.2019
889x

Vážení členovia rybárskej obce,


v prílohe nájdete dokumenty, ktoré jednoduchšie vysvetľujú aktuálnu problematiku a to privlastnovanie si rýb.


Petrov Zdar.