Dočasne zakázaný lov
admin admin
23.10.2019
4369x

Vážená rybárska obec,


Z dôvodu zarybnenia kaprom (K 3) podľa § 18 ods.9 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č.318/2019 MsO SRZ Košice vydáva všeobecný zákaz lovu v rybárskych revíroch:


4-0631-1-1 -  Hornád č.1b

4-2690-1-1 -  Štrkovisko Kokšov-Bakša

4-3960-1-1 -  VN Vyšná Kamenica

4-3220-1-1 -  VN Bidovce

4-0830-1-1 -  Jazero Izra

4-2640-1-1 - Štrkovisko Čaňa - Nové jazero


Petrov zdar