Ceny povoleniek na rok 2019
admin admin
31.12.2018
5765x

Dôvody zvýšenia cien jednotlivých povolení:

1. Členská známka u študentov zo 14 Eur na 17 Eur

2. Členská známka u dospelých z 23 Eur na 26 Eur

3. Zväzové kaprové povolenie z 35 Eur na 40 Eur

4. Zväzové lipňové povolenie z 35 Eur na 40 Eur