CELKOVÉ ZARYBNENIE 2021
admin admin
08.04.2021
10599x


DátumTyp rybyMnožstvoNadobúdacia cenaUmiestnenie
30.3.2021

Pstruh dúhový (Pd2)

1 500 kg

600 kg

Slovryb a.s. (Cena celkom 5 181,0 Eur)

Slovryb a.s. (Cena celkom 2 072,4 Eur)

VN Bukovec I

Jazero priemyselná časť

7.4.2021Pstruh dúhový (Pd2+)
300 kg
Slovryb a.s. (Cena celkom 1 138,5 Eur)
Hornád 2b
14.4.2021Pstruh dúhový (Pd2)

900 kg

300 kg

Slovryb a.s. (Cena celkom 3 108,6 Eur)

Slovryb a.s. (Cena celkom 1 036,2 Eur)

Hornád 2a

Hornád 2c

16.4.2021Pstruh potočný (PP2)1 015 kgRADA Žilina (Cena celkom 9 642,5 Eur)Hornád 2b
7.5.2021K3 +

1 000 kg

2 000 kg 

Tisza fish HU (Cena celkom 5 060 Eur)

Tisza fish HU (Cena celkom 10 120 Eur)

Rezervácia

Geča

18.5.2021Úhor 20cm

3 000 ks

2 000 ks

Kamenný potok (cena celkom 2 310 Eur)

Kamenný potok (cena celkom 1 540 Eur)

Geča

Kechnec

2.6.2021PP21 000 kgSVIT (cena celkom 9 500 Eur)Hornád 2b
2.6.2021K24 000 kgTisza fish HU (Cena celkom 11 880 Eur)
Geča
2.6.2021K3+200 kgTisza fish HU (Cena celkom 1 012 Eur)
Geča
16.6.2021Mieň 6-8 cm

1 000 ks

5 000 ks

2 000 ks

RADA Žilina (Cena celkom 330 Eur)

RADA Žilina (Cena celkom 1 650 Eur)

RADA Žilina (Cena celkom 660 Eur)

Olšava 1

Hornád 2b

Torysa 1

22.6.2021Pstruh dúhový (Pd2)

750 kg

250 kg

1 000 kg

Biely potok (cena celkom 2 587,5 Eur)

Biely potok (cena celkom 862,5 Eur)

Biely potok (cena celkom 3 450 Eur)

Hornád 2A

Hornád 2C

VN Bukovec I

22.6.2021K3+1 680 kgTisza fish HU (Cena celkom 8 500,8 Eur)
Geča
23.6.2021Pstruh dúhový (Pd2)

500 kg

500 kg

Biely potok (cena celkom 1 725 Eur)

Biely potok (cena celkom 1 725 Eur)

VN Bukovec I

Jazero Košice  priemyselná časť

9.8.2021K3

680 kg

780 kg

780 kg

780 kg

780 kg

780 kg

Tisza fish HU (Cena celkom 2 019,6 Eur)

Tisza fish HU (Cena celkom 2 316,6 Eur)

Tisza fish HU (Cena celkom 2 316,6 Eur)

Tisza fish HU (Cena celkom 2 316,6 Eur)

Tisza fish HU (Cena celkom 2 316,6 Eur)

Tisza fish HU (Cena celkom 2 316,6 Eur)

VN Seňa

Čaňa - nové jazero

Čaňa - staré jazero

Čaňa - Hutné stavby

Čaňa - Hutné stavby cintorín

Štrkovisko Kokšov - Bakša

12.8.2021K3

1 070 kg

310 kg

1 170 kg

540 kg

Tisza fish HU (Cena celkom 3 177,9 Eur)

Tisza fish HU (Cena celkom 920,7 Eur)

Tisza fish HU (Cena celkom 3 474,9 Eur)

Tisza fish HU (Cena celkom 1 603,8 Eur)

Štrkovisko Krásna

Vranie Jazero

Jazero Košice

Hornád 1b

17.8.2021K3

600 kg

600 kg

600 kg

Tisza fish HU (Cena celkom 1 782 Eur)

Tisza fish HU (Cena celkom 1 782 Eur)

Tisza fish HU (Cena celkom 1 782 Eur)

VN Bidovce

Vyšná Kamenica

Izra

31.8.2021

K3

1 200 kg

500 kg

1 200 kg

1 600 kg

Tisza fish HU (Cena celkom 3 564 Eur)

Tisza fish HU (Cena celkom 1485 Eur)

Tisza fish HU (Cena celkom 3 564 Eur)

Tisza fish HU (Cena celkom 4 752 Eur)

VVN Ružín

Torysa č. 1

Jazero Košice

Hornád 1b

8.9.2021Pstruh dúhový (Pd2)

1 300 kg

400 kg

400 kg

100 kg

400 kg

Farma HATE (Cena celkom 5 148 Eur)

Farma HATE (Cena celkom 1 584 Eur)

Slovryb a.s. (Cena celkom 1 380 Eur)

Slovryb a.s. (Cena celkom 345 Eur)

Slovryb a.s. (Cena celkom 1 380 Eur)

VN Bukovec I

Jazero Košice - priemyselná časť 

Hornád 2a

Hornád 2b

Hornád 2c

5.10.2021K3

750 kg

850 kg

850 kg

850 kg

850 kg

850 kg

500 kg

500 kg

500 kg

Tisza fish HU (Cena celkom 2 227,5 Eur)

Tisza fish HU (Cena celkom 2 524,5 Eur)

Tisza fish HU (Cena celkom 2 524,5 Eur)

Tisza fish HU (Cena celkom 2 524,5 Eur)

Tisza fish HU (Cena celkom 2 524,5 Eur)

Tisza fish HU (Cena celkom 2 524,5 Eur)

Tisza fish HU (Cena celkom 1 485 Eur)

Tisza fish HU (Cena celkom 1 485 Eur)

Tisza fish HU (Cena celkom 1 485 Eur)

VN Seňa

Čaňa - Hutné stavby

Čaňa - Hutné stavby cintorín

Čaňa - nové jazero 

Čaňa - staré jazero 

Štrkovisko Kokšov - Bakša

Vyšná Kamenica

VN Bidovce

Izra

12.10.2021Podustva 6cm50 909 ksRADA Žilina (Cena celkom 3360 Eur)
Hornád 1b
4.11.2021Pstruh dúhový (Pd2)
500 kgSlovryb a.s. (Cena celkom 1 927 Eur)
Izra
5.11.2021K3

4 000 kg

4 000 kg

1 000 kg

1 000 kg

Tisza fish HU (Cena celkom 11 220 Eur)

Tisza fish HU (Cena celkom 11 220 Eur)

Tisza fish HU (Cena celkom 2 805 Eur)

Tisza fish HU (Cena celkom 2 805 Eur)

Kechnec

Geča

Hornád 1a

Hornád 1b