Brigáda Obo II. - 1/2020
admin admin
01.06.2020
950x
Galéria 7x

Dňa 14.6 2020 sme vykonali brigádu na VN Seňa.

Brigády sa zúčastnilo 24 našich rybárov. Bola vykosená hrádza, pravý breh VN a vykosenie boli lovné miesta na ľavej strane VN.

Vyčistil sa prítok z ľavej strany VN a pozbierali sa smetie okolo celej VN. Všetkým zúčastneným sa touto cestou chceme poďakovať za prácu.


Petrov zdar******Pôvodný oznam******

Organizátor: Výbor ObO II

Kedy:  14.6.2020

O ktorej: 8:00

Kde: VN Seňa

Počet brigádnikov: bez obmedzenia

Kontakt:  Róbert Halász (0917 736 879)

Čo:  Vykosenie hrádze, lovných miest


Doniesť: členský preukaz, pevnú obuv, alebo gumáky. Kto má môže doniesť vlastný krovinorez, silon a benzin dodáme


Petrov zdar