Brigáda č. 9 - Nové jazero
admin admin
17.04.2018
903x
Diskusia 0x

Kolegovia rybári a priatelia športového rybárstva.

Organizátor: Obvod č.4 juh Košice
Kedy: 28.4.2018
O ktorej: 8:00
Kde: Tajvan veľké parkovisko 
Čo: Brigáda je zameraná na čistenie a úpravu lovných miest.

Brigáda sa bude konať na týchto revíroch
4-2620-1 Hutné stavby
4-2630-1 Hutné stavby-cintorín
4-2640-1 Nové jazero
4-2650-1 Rezervácia
4-2660-1 Staré jazero 
Kontakt: Tajomník ObO 4 (Ladislav Mády) 0911 134 537.

Počet brigádnikov: 50

Na brigádu je potrebné si doniesť pracovné rukavice, čižmy,ručné pílky,sekery.
Kosačky a benzín zabezpečí pán hospodár.
Každý brigadník je povinný mať pri sebe členský preukaz.

V prípade nepriaznivého počasia si organizátor vyhradzuje právo na zmenu termínu brigády.
Petrov zdar

Diskusia (0)