Brigáda č. 16 - Ida č. 2 -VYKONANÁ
admin admin
19.09.2018
1048x
Diskusia 0x
Galéria 4x

Dňa 15.9. 2018 bola vykonaná brigáda na potoku Ida č. 2 . Brigáda bola zameraná na vytvorenie hrádzok a opravu starých hrádzok.

Brigádu organizoval Obv II. v súčinnosti s rybármi z Bukovca. Brigády sa zúčasnilo celkom osem brigádnikov.

V cca dĺžke jedného kilometra bol prečistený potok, hlavne od popadaných stromov. Rozšíril sa chodník. Opravili sa päť jestvujúce kaskády a vyhotovili sa dve nové. Priebežne sa pozbieral aj odpad.


Petrov Zdar!

Diskusia (0)