51. ročník pretekov Čaňa
admin admin
02.05.2019
992x

Dňa 5.5.2019 sa bude konať 51.ročník najstarších zahájovacích pretekov a to na Novom a Starom jazero v obci Čaňa (Tajvan-parkovisko)

Chceme Vás v mene SRZ obvod 4 Košice juh všetkých pozvať na rybársky pretek už túto nedeľu.


Štartovné muži a ženy je 5 eur a deti do 14 rokov zdarma

Registrácia pretekárov je o 7:15-8:00

Premiestnenie na lovné miesta 8:00

Začiatok štartu o 8:30

Obednajšia prestávka 11:30-12:30

Pokračovanie lovu 12:00-14.30

Vyhodnotenie o 15:00


Chytá sa na jeden prút a je povinné mať lovnú sieť,podberák,podložku pod rybu a pean.

Organizátor si vyhradzuje právo v prípade zlého počasia ukončenie preteku,prípadne jeho zkrátenie.


Petrov zdar