2020 - privlastnenie úlovkov - UPOZORNENIE
admin admin
05.12.2019
4487x

Vážená rybárska obec, 

dôkladne si prečítajte upozornenie v prílohe, oproti roku 2019 došlo ku zmene ohľadom privlastnenia si úlovkov.

Petrov Zdar !